STICHTING
OVER ONS
Statutaire naam: Cultuur tijdens het Middaguur, ook te noemen CTM Organisatievorm: Stichting Opgericht op:   18 december 2019 KvK nummer:   76681378 Banknummer (IBAN):   NL58 ABNA 0130 1083 32  LET OP:  BANKNUMMER GEWIJZIGD !!! Fiscaal nummer (RSIN): 860744632 Bezoekadres: Waalse Kerk, Catharinastraat 83 - 4811 XG Breda Telefoonnummer: 076-5223633 Website: www.cultuurtijdenshetmiddaguur.nl  Emailadres: info@waalsekerkbreda.nl  Bestuur van de stichting Voorzitter: Paul van Teeffelen Secretaris: Jaap Belt Penningmeester: VAKATURE Concertorganisator: Fons Braat Doelstelling: De stichting heeft ten doel het organiseren van lunchconcerten en exposities in de Waalse Kerk te Breda.                 Deze concerten en exposities dienen toegankelijk te zijn voor een breed publiek uit de regio en een bijdrage te leveren aan de cultuurparticipatie van de inwoners van Breda. De concerten zijn in de regel klassiek van aard en willen een podium bieden voor talentvolle leerlingen, (goede) amateurs, conservatoriumstudenten en beroepsmusici, regionaal, nationaal en internationaal. De exposities zijn regionaal georiënteerd. De goede kwaliteit van de te leveren prestatie is een criterium voor het stichtingsbestuur. Bij de programmering zal samenwerking worden gezocht met organisaties die in Breda en de regio actief zijn op het gebied van podiumkunsten en exposities Hoofdlijnen beleidsplan. Onze visie Onze visie is drieledig: Cultuur in de meest brede zin van het woord is soms niet voor iedereen mogelijk.  Stichting CTM wil geen beperkingen kennen voor bezoekers. Het motto is: “Cultuur is voor iedereen”. Voor diegene die optreden geldt als beperking: is er voldoende kwaliteit, zulks ter beoordeling van het bestuur. De concertorganisator is in dit geval leidend. Dit betekent dat zowel goede amateurs, beginnende professionals, maar ook professionals welkom zijn om op te treden. Als er een optreden wordt georganiseerd, bieden wij beeldend kunstenaars, amateurs zowel als professionals, maar ook galeriehouders de gelegenheid om te exposeren en een vernissage te organiseren. De expositie kan dan tot zondag na een optreden worden opengesteld voor publiek. Onze Ambitie. Het organiseren van concerten of podiumkunsten en indien mogelijk, dit te combineren met exposities. Uitvoeringen vinden wekelijks plaats op vrijdag van 12:00 uur tot 13:30 uur in de Waalse Kerk in Breda in de maanden februari t/m juni en september t/m/ november.  De doelgroepen. Publiek voor de concerten en optredens: In principe is dit iedereen. Aandacht zal worden besteed aan de toegankelijkheid voor minder validen. Musici en podiumkunstenaars. Mits van kwalitatief voldoende niveau is iedereen welkom. Beloningsbeleid Bestuur. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning in de vorm van salaris, doch ontvangen voor hun diensten een onkostenvergoeding. Voor ondersteuning bij de programmering is medio 2022 Pianist Ruben Plazier aangetrokken die voor een onkostenvergoeding mede het jaarprogramma invulling geeft. Ruben Plazier is geen bestuurslid. Financiën. De stichting int bij elk concert concertbijdragen. Er wordt van het publiek een bijdrage verwacht van € 5,00 per persoon per concert. Daarnaast verwerft de Stichting haar financiële middelen uit sponsoring, donaties, giften, subsidies, projectbijdragen en fondsenwerving. De Stichting voert een administratie. Het boekjaar loopt van 1 januari van een jaar tot met 31 december. Na goedkeuring worden de jaarstukken, althans een (verkorte) versie daarvan, gepubliceerd op de website. Resultaat 2022 INKOMSTEN Subsidie Gemeente Breda 2.500,00 Projectbijdragen Cultuurfondsen        0,00 Concertbijdragen bezoekers €        8.350,00 Sponsoren    477,50 Uit reserve €        1,750,00 €      13.077,50 UITGAVEN Onkosten uitvoerenden 1.731,53 Honoraria €        8.905,00 Affiches / programma’s €      438.68 Secretariaat / organisatie 1.722,93 Website, ICT      85,91 Bestuurskosten overig    193,45 €      13.077,50 Communicatie Incidenteel: Regionale pers Wekelijks: Aankondiging concerten in de plaatselijke pers. Maandelijks: Aankondiging concerten op de website onder het kopje: programma’s Jaarlijks: Onze vrienden, donateurs en subsidieverstrekkers ontvangen jaarlijks een verantwoording van onze concertactiviteiten. Een dergelijk overzicht is voor belangstellenden op aanvrage verkrijgbaar bij onze concertorganisator.
VERWACHT EERST VOLGENDE CONCERT: