STICHTING
DONATIES
Sinds eind 2019 heeft de Stichting besloten om een concertbijdrage voor bezoekers te introduceren. Deze bijdrage is momenteel € 5,00. Het maakt het voor de Stichting mogelijk enigszins zicht te houden op continuïteit in onze concertreeks. De Stichting Cultuur tijdens het Middaguur heeft fiscaal een bijzondere status: een Stichting met de status ANBI Cultuur. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.  Nadere informatie vind u op de site van de belastingdienst www.belastingdienst.nl/Anbi. Naast eenmalige giften kunnen is ook een speciale regeling voor de periodieke giften. Wilt u een periodieke gift doen aan een goed doel? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel. U kunt daarvoor deze formulieren gebruiken. Periodieke gift in geld Gebruik het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren. Periodieke gift in natura Gebruik het formulier 'Periodieke gift in natura' als u minimaal 5 jaar lang een gift in natura wilt doen aan een goed doel. Een gift in natura is bijvoorbeeld een voedselpakket of speelgoed. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren. Betalingsvolmacht Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar het goede doel wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier 'Betalingsvolmacht' gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en naar de ontvangende instelling verstuurt, geeft u het goede doel toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven. Downloaden Periodieke gift in geld (pdf - 138kB) Lees voor: Periodieke gift in geld (het pdf-bestand verschijnt in een nieuw venster) Periodieke gift in natura (pdf - 131kB) Lees voor: Periodieke gift in natura (het pdf-bestand verschijnt in een nieuw venster) Betalingsvolmacht (pdf - 121kB) Lees voor: Betalingsvolmacht (het pdf-bestand verschijnt in een nieuw venster) De Stichting heeft de intentie om jaarlijks, in de maand december,  aandacht te besteden aan onze Cultuurvrienden.
VERWACHT EERST VOLGENDE CONCERT: