STICHTING
INFO MUSICI
Algemene Voorwaarden optreden/exposeren onder auspiciën van de stichting CTM   Algemeen Optredende musici en exposanten ontvangen geen vergoeding. Alle kosten die in de kerk gemaakt worden (licht, verwarming, vleugel e.d.) zijn voor rekening van Stichting CTM. Aan musici kan een beperkte reiskostenvergoeding worden verleend op basis van openbaarvervoer-tarieven. Voor een getypt programmaoverzicht (één bladzijde) met 100 kopieën wordt bij overleg van de kostennota, de vergoeding betaald. Het is niet toegestaan om met een mandje een vergoeding aan de bezoekers te vragen. De duur van de concerten is van 12.00 uur tot uiterlijk 13.30 uur inclusief pauze. Aan exposanten wordt de kerkruimte op vrijdag gratis ter beschikking gesteld van 12.00 tot 17.00 uur. De expositie kan verlengd worden met de aansluitende zaterdag en zondag (van 13.00 tot 17.00 uur). Per dag wordt dan een huurprijs van € 50,00 berekend. Indien tijdens de expositie werkstukken verkocht worden wordt de exposant gevraagd daarvan 10 procent van de opbrengst aan de Waalse Kerk af te staan. Tegen afrekening van de consumptiekosten kan gebruikgemaakt worden van de horecafaciliteiten tijdens de expositiedagen.   Wat kan de stichting u bieden? -         actief zijn in een fraaie, oude, kleine kerk in het hartje van Breda -         een prima akoestiek -         een goede vleugel (Yamaha C7, 2010) -         een in 1993 gerestaureerd König-orgel in middentoonstemming -         publiekscapaciteit tot ca. 175 personen -         koffie e.d. tijdens de pauze -         toontafels en ander expositiemateriaal is aanwezig   Aanvullende informatie Aanvragen voor middagpauzeactiviteiten worden in volgorde van aanmelding behandeld. De belangstelling om op te treden is groot. De werkgroep maakt van de activiteiten tevoren melding in de lokale en regionale pers. Daarom wordt van musici gevraagd twee maanden vóór het concert aan de concertorganisator te melden wie de medewerkenden aan het concert zijn, een kort curriculum vitae van die personen toe te zenden alsmede het concertprogramma. Om dezelfde reden wordt exposanten gevraagd twee maanden vóór de expositiedagen informatie te verstrekken over de aard van de te exposeren werken en eventueel daarbij behorende toelichting. Reeds geplande activiteiten kunnen door de stichting tot 1 maand voor het evenement worden geannuleerd of uitgesteld als de Gemeente Breda de kerkruimte nodig heeft. Indien een musicus of ensemble door overmacht een gepland concert niet kan uitvoeren wordt door hem/henzelf in overleg met de stichting voor vervanging gezorgd. De stichting CTM is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van diefstal of anderszins. De Waalse Kerk is voor de musici op de dag van uitvoering toegankelijk vanaf 10.30 uur. Om  11.30 uur gaat de kerk voor het publiek open. Exposanten kunnen op de donderdagmiddag voorafgaand aan hun expositie in overleg met de gastheer van de Waalse Kerk hun tentoonstelling inrichten (076-5223633), bij voorkeur tussen 14:00 uur en 17:00 uur.   Wilt u deelnemen aan deze activiteiten? Neem dan contact op met de heer Fons Braat, 076-5713727 of fons.braat@wxs.nl Betalingen (huur, 10-procent-regeling etc.) geschieden in overleg met de gastheer van de Waalse Kerk, Marcel Dalinghaus (info@waalsekerkbreda.nl).   Indien u een activiteit wilt ondernemen op een ander tijdstip dan de genoemde vrijdagen om 12:00 uur  dan vallen die niet onder de verantwoordelijkheid van de stichting CTM. Neemt u in dat geval contact op met de gastheer van de Waalse Kerk.
VERWACHT EERST VOLGENDE CONCERT: